AB Greenpac

Door de alsmaar stijgende energie prijzen is energie beheer voor ons één van dé kernpunten bij het ontwerpen van een koelinstallatie.

 

De koelinstallatie binnen het fruitbedrijf verbruikt 70% tot 90% van het totale energie verbruik.

Het is dus van groot belang dat de koelinstallatie zo energetisch mogelijk is opgebouwd.

 

Uit deze bevindingen is het AB GREENPAC ontstaan

 

Koeltechnische kennis + Zelf ontworpen software

=> AB GREENPAC

Energiebeheersing van de koelinstallatie 

UITBEREIDING OP BESTAANDE TEMPERATUURCONTROLLER VOOR INDUSTRIELE KOELINGEN

 

De AB GREENPAC is een microprocessor gestuurde temperatuurcontroller die autonoom de sturing regelt van koeling, ontdooiing, compressoren en condensors Per cel kunnen temperatuurvoelers worden aangesloten, een regel en product + ruimtevoelers + ontdooivoeler. Een dag /nacht regeling is voorzien, waarbij per cel extra tijdsintervallen kunnen worden gedefinieerd voor het al dan niet koelen. De koelsturing kan onderbroken via een deurcontact of een schakelaar.

  • De ontdooiing kan gebeuren op tijdsbasis of via de ontdooivoeler die in de verdamper is gemonteerd.
  • Cellen sturing is tevens voorzien van estafette koeling.

 

Alarmen worden gemeld via een extern alarmrelais en oproepsysteem.

De controller zorgt eveneens voor een economisch energieverbruik.

 

Uitbereiding van bestaande software , maar specifieke toepassingen worden op maat uitgewerkt en aangepast. Het toepassingsgebied van de controller AB GREENPAC is daarom zeer groot en kan voor iedere installatie worden ingezet.

 

→   Via de processor omzetten in een optimale zuigdruk

→   Betere beheersing vochtigheidsgraad in de ruimte

→   Positieve invloed op de kwaliteit van het product

→   Zo wordt de toegevoerde energie op een economische wijze toegepast

Klimaatbeheersing, gecombineerd met moderne technieken en toekomstige innovaties, zijn de sleutel om deze kwaliteit nog verder te verbeteren.

 

De keuze voor een AB installatie is dan ook een waardevolle investering voor de toekomst. Een investering die gemiddeld een extra energiebesparing van circa 15% oplevert.

 

 

© Kixx | cms Browsbox