Ventilatie

Een goede luchtkwaliteit is één van de basisvereisten voor een gezond en aangenaam klimaat in woningen, kantoren, werkruimtes,... Gezonde lucht is levensnoodzakelijk. Sinds 2006 wordt door de overheid de verplichting opgelegd om in woningen en kantoren aangepaste ventilatiesystemen te voorzien.

 

AB werkt volgens deze, door de Belgische regering, opgelegde normen:
Woning ventilatie: NBN D 50-001
Niet-residentiële gebouwen: NBN EN 13779

Waarom ventileren?

Met ventileren wordt bekomen dat een woning regelmatig verse luchtaanvoer krijgt, zodat vochtplekken en schimmelvorming vermeden worden. Dat kan natuurlijk door het eenvoudig openzetten van ramen, maar dat brengt heel wat nadelen met zich mee. Bij gecontroleerde ventilatie wordt de woning juist geventileerd en wordt het comfort van de bewoner verhoogt.

 

Ventileren is geen luxe: hoofdpijn, allergieën, long- en/of hartziekten,... zijn vaak het gevolg van een ongezonde lucht. Door het veelvuldig isoleren van onze gebouwen vergeten we vaak dat dit er ook voor zorgt dat de aanwezige lucht te weinig wordt ververst. Hoe hoger de CO2 waarden, hoe armer de lucht wordt. Ventilatie is dan ook geen luxe maar een must! 

Ventilatieprincipe

Het principe van een goede basisventilatie is gebaseerd op de toevoer van verse lucht via de zogenaamde droge ruimtes, de doorstroming van lucht in de woning via tussenruimtes of doorstroomopeningen en ten slotte de afvoer van de vochtige vervuilde lucht via de natte ruimtes. Welke ruimtes daaronder verstaan worden, vindt u hier :

 

 

Ruimtes bij ventilatie

Droogruimtes (met ontwerp-debieteisen)

Doorstroomruimtes (geen ontwerp- debieteisen)

Natte ruimtes (met ontwerp- debieteisen)

 • Woonkamer
 • Slaap-, studeer-; speelkamer
 • Tv-kamer, homecinema
 • Logeerkamer
 • Bibliotheek
 • Hobbyruimte
 • Atelier voor niet professioneel gebruik
 • Naaikamer
 • Zonnebankruimte
 • Privéfitnessruimte
 • Gang, trappenhal, hal
 • Bergruimten
 • Garages
 • Kelders en zolders
 • Liftkoker en liftkooi
 • Opstellingsruimte voor verbrandingstoestellen
 • Gasmeterruimte
 • Brandstofopslagplaats
 • Afsluitbare dressing
 • Sauna, zwembad, geïntegreerd in de woning
 • Keuken of open keuken
 • Badkamer
 • Was- en/of droogplaats
 • Wc
 • Douchecel
 • Douchekamer of natte cel

 

Ventilatiesystemen

Om een goede ventilatie te bereiken, kan gebruik gemaakt worden van vier ventilatiesystemen: A,B,C en D :

 

A:                           B:                       C:                       D:

 

Energiepeil

Het bepalen van het energiepeil (E-peil) van de vier ventilatiesystemen is niet eenduidig. Het doel van het ventileren is het realiseren van een gezond en comfortabel binnenklimaat, en dat zo energiezuinig mogelijk. Uiteraard gaat ventileren steeds gepaard met energieverbruik. De mate waarin is afhankelijk van het gekozen ventilatiesysteem, de luchtdichtheid van het gebouw, de prestaties van de afzonderlijke componenten, de kwaliteit van uitvoering, het gebruik en het onderhoud.

 

Algemeen kunnen we stellen dat het energieverbruik van ventilatie hoofdzakelijk wordt bepaald door:

 • De energie die nodig is voor het opwarmen van koude buitenlucht. Systemen die een teveel aan ventilatie vermijden of die warmte recupereren, zullen energetisch beter scoren.
 • De energie die nodig is om lucht te doen circuleren (het verbruik van ventilatoren). Systemen zonder ventilator of systemen met zuinige ventilatoren in een goed ontworpen kanaalnet, zullen energetisch beter scoren.

© Kixx | cms Browsbox