Clean Room

In sommige omstandigheden kan stof grote schade veroorzaken. Denk maar aan steriele ruimten in ziekenhuizen, gevoelige productieprocessen, ... .

 

Waar hoge eisen gesteld worden aan kwaliteit, beheersbaarheid en betrouwbaarheid van processen maakt men gebruik van een Cleanroom. Volgens ISO14644-1 luidt de definitie van een Cleanroom:

"Een ruimte waarbinnen de concentratie van in de lucht zwevende verontreiniging wordt beperkt tot gespecificeerde grenzen"

 

- ofwel: een ruimte waarvan vaststaan wat de omstandigheden zijn.

 

AB is uw aanspreekpunt voor Cleanrooms, een zeer zuivere werkomgeving: ontworpen om contaminatie aan het productproces of aan het onderzoek dat in die omgeving gebeurt te beperken, of indien mogelijk uit te sluiten. De modulaire opbouw van een Cleanroom staat garant voor een flexibele indeling, gedegen industriële kwaliteit, minimale bouwtijd en nauwelijks geluid- of stofoverlast. Daarbij geen budgetoverschrijding bij handhaving van bestek.

 

Cleanrooms zijn hypermoderne ruimtes die geschikt zijn voor toepassing in diverse sectoren. Zo omvat het werkterrein onder meer de farmacie, de micro-elektronica industrie, de fijnmechanicasector en de levensmiddelen industrie. Maar ook operatiekamers, toeleveranciers van de lucht- en ruimtevaartindustrie en elektrochip-producenten. Zelfs toprestaurants maken gebruik van keukens gesitueerd in Cleanrooms. 

 

Meer recent maakt de voedingsindustrie meer en meer gebruik van cleanroomtechnieken. Een betere controle van het productieproces kan de houdbaarheidsdatum van bereide gerechten of verse producten in belangrijke mate verlengen; ook de strengere controle op kwaliteit leidt tot strengere omgevingseisen tijdens de productie.

 

Omgevingslucht is altijd in enige mate verontreinigd door zichtbare deeltjes als stof, rook en damp. Maar ook onzichtbare kleine deeltjes. Deze deeltjes zijn veelal dragers van schadelijke micro-organismen. Dit kan ernstige consequenties voor een productieproces hebben. Of schadelijk voor de gezondheid zijn. Een Cleanroom is verreweg de beste keuze indien grote betrouwbaarheid van handelen vereist is. Opdrachtgevers van Cleanrooms stellen daarom zeer hoge eisen met betrekking tot kwaliteit. De omstandigheden en kwaliteitseisen in een Cleanroom stellen hoge eisen aan mens en omgeving. Daarom streeft AB naar een optimum tussen de diverse vereisten én een prettige werkomgeving.

 

Een Cleanroom voorkomt dat ongecontroleerde reacties plaatsvinden. Indien dit niet gebeurd kan dit ernstige gevolgen hebben zoals:

  • een ruimtevaarder die ziek wordt
  • mensen worden ziek door het nuttigen van besmet eten
  • computers haperen door stof
  • patiënten overlijden door een besmetting
  • verschillende soorten medicijnen die tijdens de fabricage elkaar besmeuren

 

AB bouwt deze cleanrooms met de garantie op de beheersing van opgelegde procesvereisten als luchtzuiverheid, temperatuurafwijkingen, vochtigheidstolerantie, steriliteit, ... Technisch hoogstaande luchtverversingstechnieken zijn belangrijke peilers van een AB Cleanroom. Daarom speelt geruisloze, minutieuze inblaasmethodiek in combinatie met uitgekiende luchtafvoer een belangrijke rol. Deze schakels dienen perfect in balans te zijn in deze kwetsbare keten.

AB stelt de componenten van een Cleanroom zorgvuldig samen en regelt ze strak op elkaar af.

 

De condities in een Cleanroom kunnen volledig en minutieus gecontroleerd en bestuurd worden. Indien gewenst zijn de gesteldheid van lucht, licht, vocht, en temperatuur een constante. Het uitgangspunt voor een perfect eindresultaat wordt echter bepaald door kennisoverdracht tussen gespecialiseerde technici en gebruikers.

 

Door ruime ervaring weet AB eisen en wensen van opdrachtgevers om te zetten in een helder plan van aanpak. Dit heeft zowel betrekking op de bouw van een Cleanroom als de training van het personeel die gebruik gaat maken van deze werkomgeving. Maar ook voor diegene die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.

Cleanroomstandaard ISO 14644-1

 

deeltjes/m³

Klasse

0,1 µm

0,2 µm

0,3 µm

0,5 µm

1 µm

5 µm

ISO 1

10

2

 

 

 

 

ISO 2

100

24

10

4

 

 

ISO 3

1000

237

102

35

8

 

ISO 4

10 000

2370

1020

352

83

 

ISO 5

100 000

23 700

10 200

3520

832

29

ISO 6

1 000 000

237 000

102 000

35 200

8320

293

ISO 7

 

 

 

352 000

83 200

2930

ISO 8

 

 

 

3 520 000

832 000

29 300

ISO 9

 

 

 

35 200 000

8 320 000

293 000

 

© Kixx | cms Browsbox