Natuurlijke koudemiddelen

Natuurlijke koudemiddelen vinden steeds vaker hun toepassing in allerlei onderdelen van de koeltechniek. Doordat de thermodynamische eigenschappen van deze koudemiddelen veelal superieur zijn aan die van chemische koudemiddelen (freon, HCFK, HFK, etc.) zijn systemen met natuurlijke koudemiddelen energiezuinig en duurzaam.

 

Natuurlijke koudemiddelen dragen niet bij aan het broeikaseffect en zijn de enige gegarandeerde lange termijn oplossing.

 

In de industrie wordt het natuurlijke koudemiddel ammoniak (NH3) al sinds jaar en dag met succes toegepast. Verdere ontwikkeling van techniek en veiligheidseisen maken het nu ook mogelijk om natuurlijke koudemiddelen zoals propaan en CO2 tegen een betaalbare prijs in te zetten voor een bredere toepassing.

 

Een groot gedeelte van de koelinstallaties in België en Nederland werkt nog met fluorhoudende koudemiddelen die de ozonlaag aantasten en bijdragen aan het broeikaseffect. Deze worden tegenwoordig echter wettelijk uitgefaseerd. Daarom is de keuze voor natuurlijke koudemiddelen NH3 of CO2, die niet nadelig zijn voor de ozonlaag en het broeikaseffect, een milieubewuste en zakelijk verantwoorde optie.

 

De stijgende energieprijzen dragen bij aan een aantrekkelijke terugverdientijd voor deze duurdere, maar energie-efficiënte koeltechnieken. Daarnaast kunt u financiële ondersteuning krijgen van de overheid.

 

Voordelen NH3- en CO2-koelinstallaties:
• energiezuiniger dan alle HFK koeltechnieken
• niet milieubelastend natuurlijk koudemiddel
• broeikaseffect nul
• financieel rendabel
• succesvol toegepast

 

© Kixx | cms Browsbox