Voor AB Coolservice is afwerking en precisie één van de belangrijkste onderdelen van installatie en onderhoud van uw koeltechnische installaties.

Bij de onderhoudsovereenkomst van AB Coolservice wordt minimaal eenmaal per jaar de apparatuur geïnspecteerd en onderhouden om een optimale werking te van uw koeltechnische installatie te garanderen.

Ook de wettelijk verplichte lekdichtheidscontroles worden door ons zeker niet vergeten!

 

Een controle op de lekdichtheid wordt wettelijk geregeld volgens het CO2-equivalent koelmiddelinhoud :

 

≥ 5 ton CO2-equivalent < 50 ton CO2-equivalent => om de 12 maanden

≥ 50 ton CO2-equivalent en < 500 ton CO2-equivalent => om de 6 maanden

≥ 500 ton CO2-equivalent => om de 3 maanden

 

  • Lekkagedetectiesystemen : ≥ 500 ton CO2-equivalent => Lekkagedetectiesysteem met alarmmelding van lekkage en controle om de 12 maanden. 
  • Verplicht logboek voor apparatuur ≥ 5 ton CO2-equivalent 
  • De exploitant moet de registraties minstens 5 jaar bijhouden
  • Terugwinning van koelmiddel : verplicht uit te voeren door een gecertificeerd persoon, die ook voor de verwijdering ervan instaat (recyclage, regeneratie of vernietiging)
  • Op alle apparatuur geldt een verplichte etiquettering met de vermelding dat de installatie onder Kyoto valt
  • Er gelden maximaal toegelaten lekverliezen van 5%
  • Onderhoud volgens code goed praktijk

 

Om de goede werking van uw machines te garanderen, staat AB Coolservice erop dat deze voorwaarden strikt nageleefd worden. Uw akkoord voor deze lekdichtheidscontroles zorgt ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw koeltechnische installatie. AB Coolservice zorgt hiervoor!

© Kixx | cms Browsbox