AB Analyses

Om de toestand van je installatie te kennen wordt er aangeraden om regelmatig AB Analyses uit te voeren.  Deze analyses helpen je om de interne toestand te kennen van de installatie, preventief onderhoud uit te voeren, om anomalieën op te sporen bij correctief onderhoud.

 

Er worden verschillende types analyse voorzien. Vooreerst een analyse op koude- en warmtedragers. Deze analyse resulteert in een zogezegd gezondheidsbalans van de installatie op het vlak van koude- en warmtedragers, zoals de bescherming tegen vorst en corrosie. Verder wijst de aanwezigheid van slijtagedeeltjes eveneens op de veroudering van de kring. In bepaalde gevallen kan de analyse eveneens de basis helpen identificeren van de koude- en warmtedrager in de installatie.

 

Daarnaast is er de olie-analyse. De smering is één van de belangrijkste factoren voor een goede werking van een installatie. Een grondige analyse is het enige middel om het kwaliteitsniveau te bepalen van een smeermiddel bij preventief of correctief onderhoud. De olieverontreiniging geeft een beeld van de anomalieën in de installatie en de compressor. De interpretatie van de resultaten levert heel wat informatie op over de algemene toestand van de installatie en van de compressor.

 

Tenslotte is er ook nog het koudemiddelanalyse. Hiermee kunnen onder meer de verontreiniging, de zuurtegraad en het watergehalte van de vloeistof in de installatie worden gecontroleerd. Deze analyse vormt een bijzonder belangrijk onderhoudsinstrument en laat toe om een prestatiegericht preventiebeleid op te starten om aldus pannes te vermijden.

© Kixx | cms Browsbox