Infraroodstralen omzetten naar elektrische signalen

 

Infraroodstraling is niet zichtbaar voor het menselijk oog. Maar alle objecten met een temperatuur boven het absolute nulpunt, ongeveer -273°C, geven infraroodstraling af.
Warmtebeeldcamera's kunnen deze infraroostralen omzetten naar elektrische signalen om zo zichtbare beelden te krijgen. Deze zijn zeer nuttig, ze kunnen problemen tijdig opsporen om erger te voorkomen.

Industriëel

Brandrisico's
Met infraroodthermografie kan men bij laag-, midden- of hoogspanninginstallaties snel het opwarmingsniveau vaststellen. Thermografische beelden geven vroegtijdig inzicht in defecte onderdelen, zodat de vereiste en gerichte preventiemaatregelen kunnen worden genomen. Dit minimaliseert brandrisico's en voorkomt uitval van de productie.

Controles tijdens elektrisch onderhoud
Documentatie van de resultaten speelt een belangrijke rol in het preventieve onderhoud. In aanvulling op het infraroodbeeld kan een foto worden genomen met de geïntegreerde digitale camera van de meetlocatie. De geïntegreerde powerleds geven de mogelijkheid om op donkere plekken een duidelijke foto te maken.

Controles tijdens mechanisch onderhoud
Een vroegere en betrouwbare herkenning van de schadeontwikkeling aan procesrelevante systeemonderdelen is van belang om hoge veiligheid en betrouwbaarheid van de machines te waarborgen. Te veel warmteontwikkeling bij de mechanische onderdelen kan duiden op een overbelasting van een machine. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door wrijving, foutieve afstelling, tolerantie van een onderdeel of gebrek aan smeermiddel.

Controles van vloeistofniveaus
Een thermografische controle van de hoeveelheid vloeistof in een gesloten tank kan productieverliezen en schade aan de machines voorkomen. Als de koelvloeistof in de gekoelde opslagtanks op een gevaarlijk laag niveau komt, kunnen de machines niet langer correct worden gekoeld. Hierdoor zullen deze oververhitten en uitvallen. Vaak wordt door een automatische regelaar het niveau van de koelvloeistoffen gereguleerd. Bij een te laag niveau wordt een alarm afgegeven. De automatische controle kan echter ook mislukken. In dit geval is de warmtebeeldcamera zonder enige twijfel de perfecte oplossing.

Kwaliteitsgarantie en de productiecontrole
Bij procescontrole en de kwaliteitsgarantie van een product is het gebruik van de thermische camera in vele gevallen een voorwaarde voor meer zekerheid en nauwkeurige analyses van de verschillende situaties.
Naast vreemde lichamen in een productieproces kunnen eveneens onregelmatigheden in de warmteverdeling van bouwonderdelen snel en contactloos worden opgespoord.

© Kixx | cms Browsbox