AB & Groene energie

AB  realiseert voor u een gepaste totaal oplossing en dit voor een lange termijn visie.

 

U kunt op verschillende manieren gebruik maken van groene energie. Zelf energie opwekken is één mogelijkheid. Groene stroom aankopen is een andere. 

Wat u ook verkiest, het is goed om weten dat de meest groene energie, die energie is die u niet verbruikt. Zuinig omspringen met energie blijft dus de voornaamste boodschap.

 

Wat zijn de mogelijkheden ?

Fotovoltaïsche panelen

Fotovoltaïsche panelen zetten licht  om in elektriciteit. Deze kunt u onmiddellijk gebruiken. Met een netgekoppelde installatie levert u de stroom die u teveel opwekt, af aan het net. 's Nachts of op donkere dagen neemt u de nodige stroom af van het net. Het voordeel is dat u niet per se zoveel stroom moet kunnen produceren als u nodig heeft. 

Zonneboiler

Een zonneboiler verwarmt uw sanitair water op een milieuvriendelijke manier, door gebruik te maken van zonlicht. Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van uw bad- en douchewater verwarmen. Er zijn ook systemen die warm water leveren voor vloerverwarming.  

Warmtepomp

Als een voorwerp warmer is dan de omgeving, koelt het af door warmte af te geven. De  regels van de natuur.
Een warmtepomp kan het omgekeerde. Een warmtepomp haalt warmte uit de natuur (water, grond, lucht) en geeft die warmte op een hogere temperatuur af aan een verwarmingssysteem (woningverwarming, sanitair warm water). Daarvoor gebruikt de warmtepomp een speciale vloeistof die de warmte overbrengt van de warmtebron naar het verwarmingssysteem. De belangrijkste eigenschap van deze vloeistof is dat ze al op lage temperatuur verdampt en weer vloeibaar wordt.

De warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor een klassieke verwarmingsinstallatie. Klassieke systemen halen namelijk alle energie die ze nodig hebben uit (fossiele) brandstoffen. Terwijl een warmtepomp maar voor een kwart van haar verbruik elektriciteit nodig heeft. Dat volstaat om de natuurlijke warmte uit de omgeving op de gewenste temperatuur te brengen. Stukken beter dus op vlak van CO2-productie. Er bestaan ook combinatiesystemen die niet alleen de woning, maar ook sanitair water kunnen verwarmen

Warmtekrachtkoppeling

Warmtekrachtkoppeling wekt tegelijk warmte en elektriciteit op. En dat is efficiënt. Gemiddeld besparen kwalitatieve warmtekrachtinstallaties in Vlaanderen ongeveer 15% energie ten opzichte van de gescheiden productie van dezelfde hoeveelheid elektriciteit en warmte in een elektriciteitscentrale en een ketel.

Een kleinschalig of micro-WKK-systeem is simpel gezegd een centrale verwarmingsketel die naast warmte ook elektriciteit produceert. Een micro-WKK heeft een elektrisch vermogen van minder dan 50 kW. In de praktijk kan zo'n installatie in de woning van een doorsnee gezin instaan voor de verwarming, het warm water en - op jaarbasis - voor de productie van ongeveer de helft van de nodige elektriciteit.

© Kixx | cms Browsbox